Descrición

12-11-2019 Bases. VER

22-11-2019 Corrección de erro nas bases. VER

22-01-2020 Aprobación das bases. Listaxe definitiva, nomeamento do tribunal e data do exame. VER

04-02-2020 Fase de oposición. Puntuación. VER

02-03-2020 Fase de concurso. Puntuación.  Relación de candidatos con indicación da puntuación acadada nas fases de oposición e de concurso do proceso selectivo. VER