Descrición

Convenio entre a vicepresidencia primeira e consellería de presidencia, Xustiza e Turismo -a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) e o Concello de Betanzos para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o covid- 19. VER