Descrición

Proposta do Concello de Betanzos sobre as solicitudes das axudas sociais correspondentes ao ano 2020 dos/as empregados/as municipais segundo o acordo e o convenio, xunto cos membros que compoñen a unidade familiar, así como todo o persoal que prestase os seus servizos, en relación funcionarial ou laboral nesta Administración durante o ano 2020. VER