Descrición

16-06-2020 Bases da convocatoria. VER

13-07-2020 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. VER

31-07-2020 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, designación de Tribunal e data do exame. VER

03-08-2020 Modificación do Tribunal cualificador. VER

05-08-2020 Exame. VER

05-08-2020 Respostas do exame. VER

05-08-2020 Baremación fase de concurso, puntuación primeiro exercicio e data do próximo exame  VER

07-08-2020 Puntuación suposto practico e nota final. VER

11-08-2020 Listaxe provisional bolsa de Emprego. VER

13-08-2020 Listaxe definitiva bolsa de Emprego. VER