Descrición

26-06-2020 Bases. VER

16-07-2020 Listaxe provisonal de admitidos/as e excluídos/as.  VER

13-08-2020 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as, designación de Tribunal e data do exame. VER

28-08-2020 Resultado valoración bolsa de emprego. VER

16-09-2020 Listaxe definitiva da bolsa de emprego. VER