Descrición

22-10-2020 Bases para á selección de personal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos, adscritas a servicios prioritarios o esenciais. VER

08-01-2021 Corrección de erros en bases de selección de personal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos. VER

10-03-2021 Listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as. Profesor de conservatorio, especialidades de clarinete, violín, piano, tuba, iniciación a la música e guitarra. VER

05-10-2021 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as e designación do Tribunal calificador. VER