Descrición

22-10-2020 Bases para a selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos, adscritas a servizos prioritarios ou esenciais. VER

08-01-2021 Corrección de erros en bases de selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos. VER

10-03-2021 Listaxe provisional de admitidos/as excluídos/as. Profesor de conservatorio, especialidades de clarinete, violín, piano, tuba, iniciación á música e guitarra. VER

05-10-2021 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluídos/as e designación do Tribunal cualificador. VER