Descrición

22-10-2020 Bases para a selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos, adscritas a servizos prioritarios ou esenciais. VER