Descrición

22-10-2020 Bases para a selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos, adscritas a servizos prioritarios ou esenciais. VER

08-01-2021 Corrección de erros en bases de selección de persoal laboral temporal para determinadas categorías de postos de traballo do Concello de Betanzos. VER