Descrición

Convocatoria e bases reguladoras das axudas. VER

Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de edificio na área de rehabilitación integral. ANEXO I. VIVENDA. VER

Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de edificio na área de rehabilitación integral. ANEXO II. EDIFICIO. VER

Solicitude de subvención para actuacións de rehabilitación de edificio na Área de rehabilitación integral. ANEXO III. EDIFICIO II. VER