Descrición

DECRETO: Concesión de ampliación de horario dos locais de hostalaria durante a celebración da Feira Franca Medieval e festas de San Roque 2023. VER