Loading...
Solicitudes e Trámites 2018-01-22T13:55:07+00:00
SOLICITUDES E TRÁMITES
   Urbanismo
Certificado técnico acreditativo de actividade
Descargar
Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade
Descargar
Licenza de primeira ocupación de edificios
Descargar
Licenza de movementos de terra e muros de contención
Descargar
Licenza de derrubamento
Descargar
Licenza de edificación
Descargar
Licenza de actividade
Descargar
Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
Descargar
Comunicación previa de obras
Descargar
Licenza de corta de árbores ou vexetación en procesos urbanísticos
Descargar
Licenza de segregación ou parcelamento
Descargar
Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade
Descargar
Autorización para a ocupación de vía pública por obras
Descargar
Prórroga de licenza de obra
Descargar
Información urbanística
Descargar
Licenza de instalación de terrazas
Descargar
Solicitude de ocupación con mesas, cadeiras e outras
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Aprobación implantación rexistro de funcionarios/as habilitados/as07-06-2018
2.PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRONTE INUNDACIÓNS Concello de Betanzos04-06-2018
3.Regulamento de honores e distincións30-05-2018
4.Campamento de verán Betanzos de cerca28-05-2018
5.Invitación e axudas de custo pola representación de Betanzos na Festa Nacional da Papa en Betanzos (Bolivia)15-05-2018