Loading...
SOLICITUDES E TRÁMITES
   Urbanismo
01. Modelo de certificado técnico acreditativo de actividade
Descargar
02. Modelo de comunicación previa de cambio de titularidade
Descargar
03. Modelo de comunicación previa de inicio ou modificación de actividade
Descargar
04. Modelo de solicitude de autorización para a ocupación da vía pública (outros)
Descargar
05. Modelo de solicitude de autorización para a ocupación da vía pública por obras
Descargar
06. Modelo de solicitude de licenza de actividade
Descargar
07. Modelo de solicitude de ocupación con mesas, cadeiras
Descargar
08. Modelo de solicitude de vao
Descargar
09. Modelo declaracion resposable actividade recreativa
Descargar
10. Modelo solicitude de certificado urbanístico
Descargar
11. Modelo solicitude de comunicación previa de obras de adecuación dun local para actividade
Descargar
12. Modelo solicitude de comunicación previa de obras
Descargar
13. Modelo solicitude de información urbanística
Descargar
14. Modelo solicitude de licenza de corta de árbores ou vexetación en procesos urbanísticos
Descargar
15. Modelo solicitude de licenza de derrubamento
Descargar
16. Modelo solicitude de licenza de edificación
Descargar
17. Modelo solicitude de licenza de instalación de terrazas
Descargar
18. Modelo solicitude de licenza de movementos de terra e muros de contención
Descargar
19. Modelo solicitude de licenza de primeira ocupación de edificios
Descargar
20. Modelo solicitude de licenza de segregación e parcelamento
Descargar
21. Modelo solicitude de prórroga de licenza de obras
Descargar
22. Modelo de comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Setembro17-10-2018
2.Agosto17-10-2018
3.23 de agosto de 201809-10-2018
4.9 de agosto de 201809-10-2018
5.26 de xullo de 201809-10-2018