Loading...
Solicitudes e Trámites 2017-12-27T12:57:42+00:00
SOLICITUDES E TRÁMITES
   Urbanismo
Certificado técnico acreditativo de actividade
Descargar
Comunicación previa de cambio de titularidade de actividade
Descargar
Licenza de primeira ocupación de edificios
Descargar
Licenza de movementos de terra e muros de contención
Descargar
Licenza de derrubamento
Descargar
Licenza de edificación
Descargar
Licenza de actividade
Descargar
Comunicación previa para a colocación de rótulos e carteis
Descargar
Comunicación previa de obras
Descargar
Licenza de corta de árbores ou vexetación en procesos urbanísticos
Descargar
Licenza de segregación ou parcelamento
Descargar
Comunicación previa de inicio ou modificación de actividade
Descargar
Autorización para a ocupación de vía pública por obras
Descargar
Prórroga de licenza de obra
Descargar
Información urbanística
Descargar
Licenza de instalación de terrazas
Descargar
Solicitude de ocupación con mesas, cadeiras e outras
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS