Loading...
SOLICITUDES E TRÁMITES
   Servizos sociais
01. Modelo solicitude de praza na escola infantil municipal
Descargar
02. Modelo de solicitude de matrícula de novo ingreso Escola Infantil Municipal
Descargar
03. Modelo de anexo I ingreso matrícula Escola Infantil Municipal
Descargar
04. Modelo solicitude de renovación de praza na escola infantil municipal
Descargar
06. Conta xustificativa bolsas universitarias
Descargar
07. Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social
Descargar
09. Modelo solicitude de bonificación do comedor e madrugadores
Descargar
10. Modelo solicitude do comedor escolar
Descargar
11. Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
12. Modelo solicitude de préstamo de axudas técnicas servizos sociais
Descargar
13. Modelo solicitude do servizo municipal de transporte adaptado
Descargar
14. Modelo solicitude de axuda para adquision de libros e material escolar
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.27 de setembro de 201818-10-2018
2.13 de setembro de 201818-10-2018
3.Setembro17-10-2018
4.Agosto17-10-2018
5.23 de agosto de 201809-10-2018