Descrición

AVISO MOI IMPORTANTE/ AVISO MUY IMPORTANTE

Por razóns organizativas, nesta edición e posteriores da Feira Franca Medieval de Betanzos  modifícase o prazo de presentación de solicitudes habitual, quedando para esta edición 2019 establecido o mesmo entre os días 15 de abril e 16 de maio.

Por razones organizativas, en esta edición y posteriores de la Feira Franca Medieval de Betanzos se modifica el plazo de presentación de solicitudes habitual, quedando para esta edición 2019 establecido el mismo entre los días 15 de abril y 16 de mayo.

 

Carta de presentacion. VER

Solicitude de participacion galego VER

Solicitud de participacion castellano. VER

Listaxe de artesáns admitidos/as. VER