XVI Bienal de pintura Balconadas

Descrición

Publicación no Boletín oficial da provincia da Coruña das bases da XVI Bienal de pintura Balconadas 2018. VER

Publicación en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña de las bases de la XVI Bienal de pintura Balconadas 2018. VER

Bases e folla de inscrición. VER Para participar adxunta a tua obra de inscrición cumprimentada e asinada con copia de D.N.I, / NIE

Bases y hoja de inscrición. VER Para participar adjunta tu obra de inscrición cumplimentada y firmada con copia de D.N.I, / NIE

Detalles