Descrición

ANUNCIO

Selección dun/ha técnico/a de orientador/a laboral mediante contratación temporal.

PUBLICACIÓNS

  • Puntuacións fase de concurso: VER PUNTUACIÓNS
  • Proba test, plantilla de respostas correctas e anuncio: VER
  • Reclamacións fase oposición, proposta da persoa candidata e lista de reserva: VER
  • Reclamacións. Proposta de persoa candidata para a formalización do contrato. Persoa de reserva: VER