Descrición

04-05-2018 Bases da convocatoria a selección de persoal laboral temporal por acumulación de tarefas para apoiar á organización de eventos na tempada de verán. VER

05-05-2018 Anexo I Módelo Instancia VER

16-05-21018 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos. VER

23-05-21018 Listaxe defnitivo de admitidos/as e excluidos e convocatoria para o primeiro exercicio. VER

25-05-2018 Fase de concurso. Puntuación. VER

31-05-2018 Puntuación proba práctica, resultado proceso selectivo e data para a proba de galego. VER

01-06-2018 Resultado proceso selectivo. Correción de erros. VER

04-06-2018 Proba de galego, reclamacións, proposta de persoa/s para a formalización de contratos. Listaxe de espera. VER