Convocatoria para a selección de auxiliar administrativo/a para servizos sociais como funcionario/a interino/a por programa temporal e creación de bolsa de emprego de auxiliares administrativos