Información sobre a obriga dos/as contratistas de darse de alta no rexistro de licitadores/as