Contratación temporal de conductores e peóns de limpeza para a realización de servizos mínimos municipais (PIL 2018)

Descrición

11-06-2018 Aprobación bases PIL 2018. VER

11-06-2018 Anexo I. Modelo de instancia. VER

26-06-2018 Listaxe provisional de admitidos/as e excluidos/as. VER

05-07-2018 Listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as. Data da proba e nomeamento do tribunal cualificador. VER

10-07-2018 Valoración de méritos e data e lugar do exercicio da fase oposición. VER

11-07-2018 Fase de oposición. Puntuación total.  VER

12-07-2018 Fase oposición. Puntuación total. Corrección de erros. VER

13-07-2018 Proba de galego, resultado final valoración concurso oposición e proposta de contratación. VER

Detalles

Categorías: