Loading...
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Prezos Públicos
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
Prezo público Nº 1. - regulador da publicidade da emisora de radio
Descargar
Prezo público Nº 2. - por prestación de servizos culturais, publicidade e venda de publicacións.
Descargar
Prezo público por prestación de servizo de comedor escolar e de madrugadores no colexio CEIP Francisco Vales Villamarín
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.27 de setembro de 201818-10-2018
2.13 de setembro de 201818-10-2018
3.Setembro17-10-2018
4.Agosto17-10-2018
5.23 de agosto de 201809-10-2018