Loading...
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Prezos Públicos
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
Prezo público Nº 1. - regulador da publicidade da emisora de radio
Descargar
Prezo público Nº 2. - por prestación de servizos culturais, publicidade e venda de publicacións.
Descargar
Prezo público por prestación de servizo de comedor escolar e de madrugadores no colexio CEIP Francisco Vales Villamarín
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.05. Autorizacion para asistencia de saida da EMUF13-08-2018
2.04. Solicitude matricula EMUF13-08-2018
3.03. Solicitude matricula EMUF xenerica13-08-2018
4.02. Preinscrición Escola Municipal de Folclore09-08-2018
5.01. Solicitude socio/a biblioteca09-08-2018