Loading...
Ordenanzas e Regulamentos 2018-01-22T13:52:15+00:00
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Prezos Públicos
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
Prezo público Nº 1. - regulador da publicidade da emisora de radio
Descargar
Prezo público Nº 2. - por prestación de servizos culturais, publicidade e venda de publicacións.
Descargar
Prezo público por prestación de servizo de comedor escolar e de madrugadores no colexio CEIP Francisco Vales Villamarín
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Aprobación implantación rexistro de funcionarios/as habilitados/as07-06-2018
2.PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL FRONTE INUNDACIÓNS Concello de Betanzos04-06-2018
3.Regulamento de honores e distincións30-05-2018
4.Campamento de verán Betanzos de cerca28-05-2018
5.Invitación e axudas de custo pola representación de Betanzos na Festa Nacional da Papa en Betanzos (Bolivia)15-05-2018