Loading...
Ordenanzas e Regulamentos 2017-12-13T20:27:34+00:00
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Prezos Públicos
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
Prezo público Nº 1. - regulador da publicidade da emisora de radio
Descargar
Prezo público Nº 2. - por prestación de servizos culturais, publicidade e venda de publicacións.
Descargar
Prezo público por prestación de servizo de comedor escolar e de madrugadores no colexio CEIP Francisco Vales Villamarín
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS