Loading...
Ordenanzas e Regulamentos 2018-01-22T13:52:15+00:00
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Prezos Públicos
Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
Descargar
Prezo público Nº 1. - regulador da publicidade da emisora de radio
Descargar
Prezo público Nº 2. - por prestación de servizos culturais, publicidade e venda de publicacións.
Descargar
Prezo público por prestación de servizo de comedor escolar e de madrugadores no colexio CEIP Francisco Vales Villamarín
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Modelo solicitude de novo posto de venda ambulante na Feira_Convocatoria actual23-04-2018
2.Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar23-04-2018
3.Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social23-04-2018
4.Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos23-04-2018
5.Sesión ordinaria do pleno da corporación do 24/04/201820-04-2018