Loading...
Ordenanzas e Regulamentos 2018-01-22T13:52:15+00:00
ORDENANZAS E REGULAMENTOS
   Regulamentos
Normas de uso dos locais de ensaio
Descargar
Reglamento regulador de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
Descargar
Regulamento de rexime interno da escola municipal Santiago de la Fuente
Descargar
Regulamento de réxime interno do servizo municipal de comedor escolar e madrugadores
Descargar
Regulamento do consello da mocidade de Betanzos
Descargar
Regulamento do consello municipal da infancia do concello de Betanzos
Descargar
Regulamento do consello municipal de cultura do concello de betanzos
Descargar
Regulamento do consello municipal de deportes do concello de betanzos
Descargar
Regulamento do consello municipal de persoas maiores do concello de Betanzos
Descargar
Regulamento do servizo de axuda no fogar do concello de Betanzos
Descargar
Regulamento municipal de participación cidadá
Descargar
Regulamento municipal reguladora da cesión e uso dos locais municipais
Descargar
Aprobación de selo electrónico de órgano e regulación de actuacións administrativas automatizadas
Descargar
Plan Normativo Municipal do 2017
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Modelo solicitude de novo posto de venda ambulante na Feira_Convocatoria actual23-04-2018
2.Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar23-04-2018
3.Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social23-04-2018
4.Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos23-04-2018
5.Sesión ordinaria do pleno da corporación do 24/04/201820-04-2018