Invitación e axudas de custo pola representación de Betanzos na Festa Nacional da Papa en Betanzos (Bolivia)