Loading...
Información Económica 2018-03-07T13:43:04+00:00
INFORMACIÓN ECONÓMICA
   Concesións Administrativas
Descargar
Servicio Público de Instalaciones y Actividades Deportivas - Modificaciones
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

File Date
1.Convocatoria de postos de venta ambulante e solicitude24-04-2018
2.Modelo solicitude de novo posto de venda ambulante na Feira_Convocatoria actual23-04-2018
3.Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar23-04-2018
4.Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social23-04-2018
5.Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos23-04-2018