Loading...
Actas y Acuerdos 2018-01-22T13:53:26+00:00
ACTAS E ACORDOS
   Xuntas de Goberno
   Bandos e Boletíns
  • ÚLTIMAS PUBLICACIONES

Última Actualización

File Date
1.Modelo solicitude de novo posto de venda ambulante na Feira_Convocatoria actual23-04-2018
2.Modelo solicitude de prestación do servizo de axuda no fogar23-04-2018
3.Modelo solicitude de axuda económica de emerxencia social23-04-2018
4.Ordenanza fiscal 17, reguladora da taxa por retirada e custodia de vehículos23-04-2018
5.Sesión ordinaria do pleno da corporación do 24/04/201820-04-2018