Loading...
AVISOS PARA TRÁMITES
Dereito e obrigación de relacionarse electronicamente coas administracións públicas
Descargar
Aprobación implantación rexistro de funcionarios/as habilitados/as
Descargar
  • ÚLTIMAS PUBLICACIÓNS

Última Actualización

FileDate
1.05. solicitude de inscricion ou modificacion no padron06-07-2018
2.04. modelo de solicitude certificado empadroamento06-07-2018
3.03. modelo de confirmacion ou renovacion de residencia06-07-2018
4.02. declaracion responsable do_a proxenitor_a para cambio de domicilio06-07-2018
5.01. autorizacion de empadroamento06-07-2018